0487 827 977
Morkhovenseweg 102/101, 2200 Noorderwijk
0487 827 977

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1

Elke bestelling/betaling betekent aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2

De factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum.
Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van € 25 als schadebeding).

 

Artikel 3

De facturen zijn contant betaalbaar zonder enige korting.
Zij zijn niet onderworpen aan de BTW.
(Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.)

 

Artikel 4

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Turnhout bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

© 2014 - 2019 SalesBoost Consultancy. Alle Rechten voorbehouden.
Webdesign | Website Onderhoud | SEO | SEA : webdesign